Bredase Vredesprijs
Top gewaardeerden
Sponsoren
Contact
Actueel


Niet doorgaan uitreiking

De Bredase Vredesprijs wordt dit jaar niet uitgereikt. Het evenement, dat op woensdag 23 september 2020 zou plaatsvinden, kan geen doorgang vinden. 

"Dit jaar maken de nieuw opgekomen besmettingsgolf en de beperkende maatregelen die wij als organisatie zouden moeten  treffen, het ons onmogelijk recht te doen aan het belang van het werk dat de drie genomineerden voor de samenleving doen en de waardigheid waarmee we de feestelijke uitreiking gewend zijn te omgeven", aldus voorzitter W Brandt. In de eerste instantie dacht het comité een creatieve oplossing te hebben gevonden om de uitreiking doorgang te laten vinden en wel in de buitenlucht. We hebben ook goed nieuws. "We schuiven de gehele organisatie van dit jaar door naar volgend jaar en hopen dat we in 2021 wel een bijeenkomst kunnen organiseren die past bij de traditie van de jaarlijkse uitreiking van de Bredase Vredesprijs.


Start werving

Medio mei is naar een kleine 300 organisaties en sleutelfiguren in Breda een mailing uitgestuurd met de oproep kandidaten voor de Bredase Vredesprijs 2020 voor te dragen. Die zal op 23 september 2020 uitgereikt worden. Heeft u die mailing niet ontvangen en kent  ook iemand die al meerdere jaren belangeloos, met niet aflatende energie zich inzet voor een meer menswaardige en rechtvaardige samenleving? Mail ons gerust!  De criteria vindt u onder  "Bredase Vredesprijs"  "wie draagt u voor", of klik op deze link.  E-mailadressecretariaat@bredase-vredesprijs.nl


Coronacrisis

Een klein voorbehoud is noodzakelijk: afhankelijk van de situatie in september zullen we meer aanpassingen moeten doen in het gebruikelijke programma als het waarborgen van de social distancing maatregelen.
We hopen dat het mogelijk zal blijven de stijlvolle bijeenkomst in aanwezigheid van belangstellenden door te laten gaan.

 

 

Bredase Vredesprijs
Actueel
Top gewaardeerden
Sponsoren
Contact